Thursday, April 16, 2009

Jawap Soalan

Bincangkan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kekacauan dengan meluas di Perak dan Selangor pada tahun 1870-an?

Sila tulis jawapan dulu dalam word dan kemudian copy and paste pada blog ini.
JANGAN LUPA NAMA ANDA DITULIS