Wednesday, June 24, 2009

Bincangkan faktor-faktor dan kesan-kesan Perjanjian Inggeris-Belanda pada tahun1824

British dan juga Belanda merupakan dua kuasa Barat yang paling berpengaruh di kawasan kepulauan Melavu. Kedua-dua kuasa berusaha untuk mengukuhkan kekuasaan dan juga pengaruh mereka. Fenomena ini telah menyebabkan wujudnya persaingan antara keduanya untuk mendapatkan wilayah kekuasaan. Termaterinva Perjanjian Inggeris-Belanda 1824 menjadi titik awal pembentukan kerjasama antara British dengan Belanda di rantau Asia Tènggara. Perjanjian tersebut telah menamatkan segala persaingan dan permusuhan antara dua kuasa barat tersebut. Malahan perjanjian tersebut telah mendorong kedua-dua kuasa untuk mengukuhkan kekuasaan di Asia Tenggara.

Perjanjian Inggeris-Belanda sebenarnya satu usaha yang dibuat oleh kedua-dua buah negara tersebut bagi menamatkan persaingan mereka di Timur. Sebelum ini kedua-dua kuasa ini seringkali bertelagah dan bermusuhan terutamanya dari segi monopoli perdagangan dan perluasan kuasa di Hindia Timur. Sesungguhnya pertelagahan sedemikian amat merugikan kerana tumpuan perdagangan mereka menjadi terjejas. Bagi mengatasi masalah ini berlarutan maka kedua-dua belah pihak berusaha membuat perjanjian persahabatan dan dalam masa yang sama dapat mengelakkan peperangan antara British dengan Belanda.

Dengan hubungan dua hala yang erat ini dapat membendung kebangkitan Perancis yang berusaha membina empayar di Timur. Britain memerlukan sekutunya khususnya Belanda untuk menyekat kemaraan Perancis di Timur. Selaian itu, hubungan Britain dengan Negara-negara Eropah yang lain semakin merosot, oleh itu adalah diharapkan dengan perjanjian ini, Belanda akan menjadi Negara penampan terhadap musuh-musuh yang ingin menyerang Britain. Dengan termeterainya perjanjian ini juga dapat mewujudkan hubungan baik antara kedua-dua belah pihak bukan sahaja di Eropah, malahan di Asia Tenggara

Bagi pihak Belanda pula, perjanjian ini perlu kerana Negara tersebut telah menerima bantuan kewangan daripada Britain. Ini berlaku ketika Syarikat Hindia Belanda mengalami masalah kewangan yang teruk dan hampir mengalami kemuflisan. Dalam keadaan yang sedemikin Britain tampil memberi bantuan pinjaman. Masalah kewangan ini timbul kerana kemerosotan perdagangan dan ketidakcekapan pentadbiran syarikat tersebut. Amalan rasuah dikalangan para pegawai Belanda membuktikan ketidakcekapan pentadbiran. Selaian itu bantuan kewangan juga diberikan oleh Britain untuk membiayai peperangan antara Belanda dengan Perancis.

Perjanjian Inggeris-Belanda juga turut dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan Sumatera dan Singapura. Pembukaan Singapura oleh Raffles pada tahun 1819 mendapat bantahan daripada Belanda. Inggeris juga telah membuka pertempatan di Sumatera. Pembukaan kedua-dua kawasan tersebut telah menimbulkan ketegangan kedua-dua belah pihak. Kesan daripada pembukaan Singapura oleh Inggeris menyebabkan perdagangan Belanda mengalami kemerosotan yang mendadak. Malahan Belanda mendakwa Singapura dibawah kuasanya memandangkan lokasinya yang berhampiran dengan Kepulauan Riau yang dikuasai oleh Belanda. Pihak Inggeris telah mengaut keuntungan sebanyak 4 juta pound hasil perdagangan di Singapura pada tahun 1820. Kedudukanya yang strategic menyebabkan Belanda turut berminat untuk menduduki pulau tersebut. Sebagai jalan penyelesaian perjanjian Inggeris Belanda ditandatangani yang mana memihak kepada Inggeris.

Perjanjian ini telah memberi kesan yang besar dari pelbagai sudut. Dari segi politiknya Kepulauan Melayu terbahagi kepada dua berdasarkan kekuasaan Inggeris dan Belanda. Berdasarkan perjanjian tersebut, kawasan Selatan Singapura berada di bawah kekuasaan Belanda manakala di bahagian utara Singapura menjadi milik Inggeris. Kedua-dua belah pihak tidak boleh membuat perjanjian dengan mana-mana negeri yang berdada di luar wilayah masing-masing. Ini menunjukkan Belanda melepaskan Tanah Melayu kepada Inggeris manakala Inggeris melepaskan Sumatera kepada Belanda.

Perpecahan empayar Johor-Riau turut berlaku kesan daripada perjanjian ini. Kepulauan Riau dikuasai oleh Belanda manakala Johor menjadi wilayah Inggeris. Dalam perjanjian ini juga dinayatakan bahawa kedua-dua wilayah tersebut tidak lagi mempunyai hubungan politik dan ekonomi. Keadaan ini telah membawa kepada kemerosotan Kerajaan Riau akibat daripada tekanan daripada pihak Belanda di Indonesia.

Dengan perpecahan ini juga Tanah Melayu dikuasai sepenuhnya oleh British. Ini bermakna kuasa Barat yang lain tidak akan mencabar dan mengugat kekuasaan Inggeris di Tanah Melayu. British bebas membuat sebarang hubungan politik dengan negeri-negeri Melayu. Ini terbukti dengan campur tangan British di Tanah Melayu untuk menguasai ekonomi terutamanya bijih timah. Penguasaan Inggeris bukan sahaja dari segi ekonomi malahan juga politik. Ini terbukti apabila Inggeris campur tangan dalam hal ehwal politik tempatan dengan memperkenalkan system residen. Tujuannya adalah untuk menguasai system pentadbiran dan pemerintahan negeri-negeri Melayu agar kestabilan dapat dicapai dan pada akhirnya kegiatan ekonomi mereka akan berjalan lancer tanpa ada gangguan.

Kesan daripada perjanjian ini menyebabkan kegiatan perlanunan berleluasa di Kepulauan Borneo. Keadaan ini disebabkan oleh ketiadaan usaha antara British dan Belanda untuk menghapuskannya. Kedua-dua belah pihak tidak bekerjasama kerana sibuk menguasai wilayah masing-masing. Kemunculan lanun berleluasa juga disebabkan oleh Inggeris dan Belanda, kerana kesan daripada campur tangan Negara ini telah menyebabkan para pembesar kehilangan kekuasaan politik dan ekonomi. Mereka bertindak balas dengan menyerang kapal-kapalk milik asing yang melalui perairan Selat Melaka dan Borneo

Perjanjian Brirish-Belanda 1824 telah menunjukkan bahawa kedua-dua kuasa Barat telah mengukuhkan kedudukan di Tanah Melayu dan Indonesia. British terus menguasai Tanah Melayu tanpa gangguan daripada Belanda yang telah melepaskan semua wilayahnya. Namun kedua-dua pihak masih bersaing dalam bidang ekonomi memandangkan mereka masih menjalankan kegiatan tersebut di luar wilayah. Hubungan antara wilayah Indonesia dan Tanah Melayu turut terputus dengan termeterainya perjanjian tersebut.